A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.

John Maxwell

Veerle Van De Vijver

“Vanuit mijn brede interesse en sterke gedrevenheid om zaken te exploreren, deed ik verschillende professionele ervaringen op.

In binnen- en buitenland, in diensten en productieomgevingen. Telkens opnieuw kwam ik tot de conclusie dat elke organisatie draait om mensen en om de dynamiek tussen die mensen.

Mijn ambitie? Meerwaarde bieden om mensen en organisaties naar een hoger niveau te tillen. Met pakken passie, oog voor concrete resultaten en een focus op kwaliteit.”

contacteer veerle gsm: 0478 80 39 21

luc tavernier

“People en business optimaal op elkaar afstemmen: het is een voortdurende evenwichtsoefening. Mijn persoonlijke inspiratiebronnen? Meer authenticiteit, effectiviteit, positief denken en passie op de werkvloer.

Als HR-consultant, businessmanager en algemeen directeur deed ik heel wat nationale en internationale ervaring op in diverse aspecten van operationele en strategische bedrijfsvoering. Het menselijk kapitaal maximaal laten renderen: dát is volgens mij de ultieme voorwaarde voor succes. Zullen we samen onderzoeken hoe we elkaar daarin kunnen uitdagen?”

contacteer Luc gsm: 0473 98 02 35